Wspólnie o bezpieczeństwie publicznym i wizerunku Policji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Wspólnie o bezpieczeństwie publicznym i wizerunku Policji

Porozumienie o współpracy, między innymi w zakresie dydaktyczno-wychowawczym, podpisał Komendant Szkoły Policji insp. Piotr Cekała i Dyrektor Zespołu Szkół Mundurowych dr Wiesław Lesner.

Umowa została parafowana w siedzibie Zespołu Szkół Mundurowych przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Słupsku. Wśród zadań jakie podejmować będą strony porozumienia wymieniono między innymi zagadnienia ochrony bezpieczeństwa publicznego, propagowanie pozytywnego wizerunku Policji, promowanie zawodu policjanta oraz krzewienie właściwych postaw obywatelskich i społecznych.

W treści porozumienia jest również mowa o udziale uczniów klas policyjnych w przedsięwzięciach promujących etos zawodu policjanta, w szczególności poprzez udział w pokazach, akcjach edukacyjnych i charytatywnych, działaniach mających na celu podniesienie i ocenę kompetencji policjantów w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych.   
Współpraca obu placówek rozpocznie się oficjalnie z początkiem roku szkolnego 2021/2022, czyli od 1 września.