Święto w Batalionie Ochrony Bazy - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Święto w Batalionie Ochrony Bazy

W uroczystościach związanych z 6. rocznicą funkcjonowania Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie uczestniczył Komendant Szkoły Policji insp. Piotr Cekała. Uroczystości oficjalne odbyły się na terenie Bazy.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych garnizonu słupskiego oraz zaproszeni goście. Dowódca Ochrony Bazy płk Maciej Kowalski w swoim przemówieniu podkreślił, że Batalion jest jedyną tego rodzaju jednostką w Polsce, a dodatkowo złożony jest z wysokiej klasy profesjonalnie wyszkolonych żołnierzy.
Komendant Szkoły Policji przekazał na ręce Dowódcy Batalionu-Dowódcy Bazy list gratulacyjny z życzeniami wielu kolejnych sukcesów zawodowych oraz drobny upominek.
 
Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie jest stacjonarną jednostką okołowojskową, utworzoną w celu realizacji zadań ochronno-obronnych na rzecz amerykańskiej instalacji obrony przed rakietami balistycznymi, stacjonującej w rejonie odpowiedzialności Batalionu, gdzie mieści się Kompleks Obrony Przeciwrakietowej oraz wspomagająca go infrastruktura.
Zadanie to realizowane jest zgodnie z Umową o Bazie i dotyczy również wsparcia logistycznego komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, co wynika ze stosownych porozumień wykonawczych do Umowy o Statusie Sił Zbrojonych USA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.