Jubileusz służby dydaktyka - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Jubileusz służby dydaktyka

Okolicznościowy medal z okazji jubileuszu 20-lecia służby otrzymała w gabinecie Komendanta Szkoły nadkom. Beata Jagielska z Zakładu Interwencji Policyjnych. Gratulacje Jubilatce złożyli także Zastępcy Komendanta.

Nadkomisarz Beata Jagielska służbę w Policji rozpoczęła w 2001 roku i od początku związana jest ze Szkołą Policji w Słupsku. Początkowo służbę pełniła w Wydziale Finansów, a następnie w Wydziale Organizacji Szkolenia. Od marca 2008 roku była wykładowcą w Zakładzie Prewencji przemianowanym później na Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego. Specjalizuje się w zagadnieniach wiązanych z zatrzymywaniem osób.

Z okazji jubileuszu policjantka otrzymała z rąk Komendanta Szkoły insp. Piotra Cekały okolicznościowy medal, a z rąk Zastępcy Komendanta insp. Doroty Przypolskiej - list gratulacyjny; życzenia złożyła Jubilatce również Zastępca Komendanta nadkom. Alina Majchrzak.