Aktualności

Recertyfikacja z pierwszej pomocy

Grupa kilkunastu policjantów ukończyła w środę kurs recertyfikacyjny w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Policjanci kształcili się pomieszczeniach symulacyjnych „Centrum ratownictwa”. Każdego dnia na ulicach polskich miast policjanci podejmują tysiące interwencji wymagających niekiedy również udzielenia pierwszej pomocy.

W polskiej Policji każdy funkcjonariusz posiada podstawowe przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jednak wśród policjantów jest jeszcze, licząca ponad 4,5 tysiąca osób grupa ratowników, którzy posiadają certyfikat uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Program odbywających się w słupskiej Szkole Policji zajęć ma przygotować właśnie tych policjantów-ratowników, którym kończy się 3-letni termin uprawnień ratowniczych, do egzaminu recertyfikacyjnego.

Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.  Ratownicy rozwiązują test opracowany przez Centrum Egzaminów Medycznych. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi w przynajmniej 90 procentach.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie dwóch losowo wybranych zadań sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
Wynik pozytywny egzaminu praktycznego daje uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez kolejne 3 lata.
Kurs recertyfikacyjny w Słupsku przeprowadzany jest przez policyjnych wykładowców: ratowników medycznych i pielęgniarki.

Powrót na górę strony