Aktualności

Warsztaty dzielnicowych

Na kursie specjalistycznym kształcą się policjanci z jednostek terenowych, którzy na co dzień pełnią służbę jako dzielnicowi. Najstarsza policyjna szkoła oprócz swojej głównej działalności - szkolenia nowych kadr policyjnych - prowadzi także wiele specjalistycznych kursów, w których uczestniczą policjanci z wieloletnim stażem.

Celem specjalistycznego kursu dzielnicowych jest doskonalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań służbowych na tym właśnie stanowisku. Na co dzień dzielnicowi w swojej służbie najwięcej interwencji realizują w związku z przemocą domową, sporami sąsiedzkimi, czynami niedozwolonymi itp. Na jeden z trwających właśnie tego rodzaju kursów skierowani zostali dzielnicowi z Komend Wojewódzkich Policji w Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie i Wrocławiu oraz z Komendy Stołecznej. Staż służby uczestników kursu od 6 do 15 lat. W grupie 20 policjantów znajduje się również jedna pani.

Podczas kursu specjalistycznego dzielnicowi poznają podstawy prawne, a następnie kształcą umiejętności w zakresie budowania otwartości, zaufania wśród społeczeństwa  oraz umiejętnego  rozwiązywania problemów  sąsiedzkich.
Doskonalenia wiedzy i umiejętności niezbędnych dzielnicowym podzielone jest na kilka bloków tematycznych, w których znajdują się między innymi: zagadnienia prawne; profilaktyka społeczna; interwencje policyjne; postępowanie w sprawach o wykroczenia, a także praca operacyjna.

Zajęcia nie mają tylko wykładowego charakteru. W zakresie interwencji policyjnych dzielnicowi doskonalą swoje umiejętności z elementów sztuk walk i technik obezwładniania na matach sportowych. Chodzi tiu między innymi o wypracowanie wzorcowej procedury postępowania podczas legitymowania i zatrzymywania osób w terenie otwartym, w pomieszczeniu oraz postępowania w stosunku do osób stawiających opór i stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia.
Na zakończenie - trwającego 30 dni szkoleniowych kursu specjalistycznego - każdy z dzielnicowych przystąpi do egzaminu sprawdzającego nabytą wiedzę.

Wszystkie kursy i szkolenia prowadzone w słupskiej Szkole Policji prowadzone są w systemie skoszarowanym, a słuchacze dopuszczani są do zajęć wyłącznie po uzyskaniu negatywnego wyniku na obecność koronawirusa.

Poniżej zdjęcia z warsztatów psychologicznych.

Powrót na górę strony