Aktualności

Policyjna pierwsza pomoc

Data publikacji 21.04.2022

Nie tylko stoją na straży porządku i naszego bezpieczeństwa, ale także potrafią udzielić pierwszej pomocy. Każdy polski policjant posiada podstawowe przeszkolenie w zakresie ratowania ludzkiego życia. Umiejętności te każdy funkcjonariusz kształci tuż po wstąpieniu do służby - podczas szkolenia zawodowego podstawowego.

Każdy policjant w czasie szkolenia zawodowego podstawowego, na początku swojej służby w policji, musi zaliczyć trwający 42 godziny kurs udzielania pierwszej pomocy. Warto również wiedzieć, że każdy policjant ma bowiem obowiązek prawny udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, wynika to również zasad policyjnej etyki zawodowej.
Jednak nawet najlepsza wiedza bez odpowiednich umiejętności nie uratuje życia, stąd właśnie 42-godzinny blok zajęć z pierwszej pomocy to w przeważającej części ćwiczenia praktyczne, aby w sytuacji realnego zagrożenia pomoc udzielana była prawidłowo i co najważniejsze - skutecznie.

W trakcie bloku zajęć z pierwszej pomocy słuchacze prowadzą podstawowe zabiegi resuscytacyjne a także wykorzystują automatyczny defibrylator zewnętrzny - AED. Szczególną uwagę poświęca się również zabezpieczeniu osoby poszkodowanej, u której występuje krwotok, uraz kostny, zawał mięśnia sercowego, porażenie prądem, wychłodzenie organizmu, śpiączka metaboliczna lub reakcja uczuleniowa.
Słuchacze omawiają także i ćwiczą zabezpieczenie osoby poszkodowanej, przygotowanie jej do ewakuacji i transportu oraz przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego.

Po zakończeniu szkolenia zawodowego podstawowego policjanci w przeważającej większości kierowani są do pełnienia służby patrolowo-interwencyjnej, w czasie której nierzadko stykają się z osobami poszkodowanymi wymagającymi pomocy. Bardzo często bowiem zdarza się, że to właśnie policjanci przyjeżdżają jako pierwsi na miejsce zdarzenia bądź wypadku. W niektórych sytuacjach to właśnie od wiedzy i umiejętności, zdobytych między innymi na zajęciach z pierwszej pomocy, zależy życie osób poszkodowanych.

Poniżej, prezentujemy również algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, które może wykonać każda osoba. W ubiegłym roku Europejska Rada Resuscytacji wydała zalecenie dotyczące wykonywania oddechów ratowniczych. W związku z pandemią koronawirusa, gdy pomoc udzielana jest osobie o nieznanym stanie zdrowia, nie należy wykonywać oddechów ratowniczych a jedynie prowadzić nieprzerwane uciśnięcia klatki piersiowej. Zalecenie to nie dotyczy sytuacji, w której pomoc udzielana jest osobom bliskim i członkom rodziny, których stan zdrowia jest znany ratownikowi.

Powrót na górę strony