Aktualności

Kolejni absolwenci Szkoły Policji w Słupsku

Data publikacji 29.04.2022

Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła mury Szkoły Policji w Słupsku. Tym razem „w teren” trafiło ponad 78 funkcjonariuszy.

Rozpoczynający prawdziwą służbę policjanci po złożeniu ślubowania i otrzymaniu policyjnej gwiazdy wraz z legitymacją, trafili na szkolenie zawodowe podstawowe do słupskiej Szkoły Policji. Szkolenie to ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę.
W zakończonej właśnie edycji uczestniczyli głównie policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz niewielka grupa z Komend Wojewódzkich w Łodzi Olsztynie i Poznaniu.

Wśród absolwentów panie stanowiły 35 procent składu Kompanii. W ostatnim dniu szkolenia młodzi policjanci napisali egzamin końcowy, a po sprawdzeniu prac otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego, które wręczył Zastępca Komendanta Szkoły mł.insp. Maciej Marciniak.

Przykazania przedwojennego policjanta:

 • Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
 • Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
 • Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
 • Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
 • Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
 • Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
 • Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
 • Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
 • Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
 • Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
 • W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
 • Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
 • Miej pogardę dla pochlebców.
 • Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
 gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI
 („Na posterunku”, nr 5 z 1938 roku.)

Powrót na górę strony