Aktualności

Konstytucja 3 maja

Data publikacji 03.05.2022

W obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja uczestniczyli słupscy policjanci. Reprezentujący Szkołę Policji i Komendę Miejską funkcjonariusze złożyli także kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Polskiego, gdzie zakończyły się 3-cio majowe uroczystości.

Jak co roku, obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, która odprawiona została w kościele Mariackim. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz oraz wielu organizacji i stowarzyszeń. Szkołę Policji reprezentował Zastępca Komendanta mł.insp. Maciej Marciniak wraz z pocztem sztandarowym pod dowództwem kom. Jacka Szulty. Po uroczystościach religijnych uczestnicy przeszli pod pomnik Jana Kilińskiego, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Po przemówieniach delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Konstytucja 3-go Maja była nie tylko jedną z pierwszych; była również nowatorska. Miała zlikwidować wady systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła między innymi polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa i w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.

Konstytucja zniosła liberum veto, wolność szlachecką, która pozwalała pojedynczemu posłowi zrywać obrady sejmu i unieważniać wszystkie uchwały większości. Zdaniem dwóch współautorów Konstytucji, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".
Nowatorska konstytucja była nie do przyjęcia dla ościennych wrogów. Zbrojna interwencja Rosji, poparta przez Prusy oraz konfederację targowicką zakończyła się drugim rozbiorem i unieważnieniem trzeciomajowej konstytucji po 14 miesiącach i 3 tygodniach jej obowiązywania. Po utracie niepodległości w roku 1795, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o niepodległości Polski..

Powrót na górę strony