Słuchacze w policyjnym "dołku" - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Słuchacze w policyjnym "dołku"

image Teoria połączona z praktyką - w ten sposób słuchacze kursu podstawowego poznają funkcjonowanie poszczególnych komórek w jednostce terenowej Policji. Krótkie wycieczki do Komendy Miejskiej Policji w Słupsku są doskonałym uzupełnieniem zajęć. W ich trakcie słuchacze poznają tajniki policyjnej pracy.

Podczas wizyt w komendzie słuchacze goszczą między innymi na stanowisku dyspozycyjnym pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Poznają pracę, jaką wykonuje Profos, a także mają możliwość obejrzenia pomieszczeń, w których umieszczane są osoby zatrzymane. Profos wyjaśnia także słuchaczom, jak wygląda cała procedura postępowania z osobą: od momentu jej zatrzymania do chwili umieszczenia na „dołku”, czyli w Pomieszczeniu Dla Osób Zatrzymanych (PdOZ). Wizyty organizowane są przez wykładowców Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego w ramach realizacji tematu "Pełnienie służby ochronnej w PdOZ". Wykładowcy odpowiadają również na pytania słuchaczy pojawiające się w trakcie wizyty.

Podczas jednej z ostatnich wizyt słuchacze 2-go plutonu Kompanii I dowiedzieli się również, jak wygląda postępowanie z osobami nietrzeźwymi i umieszczaniem ich w PdOZ-cie. Inaczej przedstawia się bowiem algorytm postępowania w jednostkach, na terenie działania których znajduje się Izba Wytrzeźwień (tak jest w Słupsku), a inaczej tam gdzie alternatywą jest PdOZ albo oddział szpitalny.
W tej chwili w całej Polsce jest 339 jednostek, w których znajdują się pomieszczenia dla osób zatrzymanych; ich wykaz dostępny jest na stronie Komendy Głównej Policji.

(2.10.2014)