Kontakt - Szkoła Policji w Słupsku

Szkoła Policji
76-200 Słupsk, ul. J.Kilińskiego 42

Centrala:  598 417 200      Sieć MSWiA: 74 37 200
Faks:  598 417 372      Sieć MSWiA: 74 37 372
E-mail: 

spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

Ważniejsze numery telefonów

Komendant Szkoły 598 417 201     MSWiA: 74 37 201
Z-ca Komendanta Szkoły
ds. Dydaktycznych
598 417 202     MSWiA: 74 37 202
Z-ca Komendanta Szkoły
ds. Administracyjno-Gospodarczych
598 417 203     MSWiA: 74 37 203
Wydział Kadr 598 417 390     MSWiA: 74 37 390
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza 598 417 566     MSWiA: 74 37 566
Zespół do spraw Zamówień Publicznych 598 417 556, 598 417 558     MSWiA: 74 37 556(8)
Wydział Organizacji i Dowodzenia 598 417 441     MSWiA: 74 37 441
Dyżurny Szkoły Policji 598 417 400     MSWiA: 74 37 400
Rzecznik Prasowy
rzecznik@slupsk.szkolapolicji.gov.pl
598 417 369, 603 958 360     MSWiA: 74 37 369