Zespół Wsparcia Dydaktycznego - Struktura - Szkoła Policji w Słupsku

Zespół Wsparcia Dydaktycznego

Do głównych zadań Zespołu należy między innymi:

  • prowadzenie współpracy z ośrodkami naukowymi i placówkami oświatowymi,
  • opiniowanie koncepcji tworzonych programów szkoleń oraz programów nauczania, wydawnictw i opracowań tworzonych w Szkole,
  • realizowanie zadań dotyczących współpracy międzynarodowej Szkoły w zakresie określonym przez Komendanta Szkoły,
  • organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, narad oraz spotkań naukowo–dydaktycznych w Szkole,
  • inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wspieranie procesu dydaktycznego poprzez udział w europejskich programach edukacyjnych.


nadkom. Przemysław Kaczorowski
nadkom. Przemysław Kaczorowski

t
el. (+48) 477 437 436
sieć MSWiA 74 37 436
e-mail: przemyslaw.kaczorowski@policja.gov.pl