Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-32/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15131000-5 15131310-1 30.12.2021
Dostawy konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych, pasztetów drobiowych.
10.01.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-31/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 03142500-3 03142100-9 03212200-2 15321800-2 15331000-7 15411200-4 15613000-8 15800000-6 15842200-4 08.12.2021
Dostawy artykułów spożywczych.
16.12.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-30/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15131000-5 15131310-1 03.12.2021
Dostawy konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych, pasztetów drobiowych.
13.12.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-29/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15894300-4 03.12.2021
Dostawy dań gotowych świeżych (wyrobów garmażeryjnych).
13.12.2021 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-28/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15110000-2, 15113000-3. 02.12.2021
Dostawy mięsa drobiowego świeżego.
10.12.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP_27/20 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 03100000-2 0322100-0 15331000-7 03212100-1 03222300- 03222110-7 02.12.2021
Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych (jabłek konsumpcyjnych, gruszek), owoców cytrusowych (pomarańczy, mandarynek, nektarynek, bananów, cytryn).
10.12.2021 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-26/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15810000-9 15811100-7 15811400-0 15811200-8 15812200-5 15812120-0 23.11.2021
Dostawy pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast oraz wyrobów piekarskich.
01.12.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-25/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15110000-2, 15113000-3 23.11.2021
Dostawy mięsa wieprzowego świeżego.
01.12.2021 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-24/21 o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 15131130-5 03115000-0 22.11.2021
Dostawy produktów mięsnych i roślinnych (wędlin)
17.12.2021 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-23/21 o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 15530000-2 15542100-3 15544000-3 15545000-0 15500000- 15551320-4 15500000-3, 15550000-8, 15542300-2 15511100-4 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15543000-6 15542200-1 15551500-0 22.11.2021
Dostawy produktów mleczarskich.
16.12.2021 09:00 przetarg nieograniczony