Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-4/19 poniżej 144000 euro 09000000-3 09300000-2 09310000-5 10.07.2019
Dostawy energii elektrycznej.
18.07.2019 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-3/19 poniżej 144.000 euro 15131130-5, 15131135-0 30.05.2019
dostaw produktów mięsnch (wędlin)
10.06.2019 10:00 przetarg nieograniczony
RZP-2/19 poniżej 144.000 euro 15530000-2, 15542100-0, 15544000-3, 15545000-0, 15500000-3, 15551320-4, 15500000-3, 15550000-8, 15542300-2, 15511100-4, 15512200-2, 30.05.2019
Dostawy produktów mleczarskich.
10.06.2019 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-1/19 poniżej 144.000 euro 15321000-4, 15981000-8, 15842220-0, 15842000-2, 15820000-2, 29.01.2019
dostawy soków, nektarów i wody mineralnej, słodyczy
07.02.2019 09:00 przetarg nieograniczony