Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-25/20 poniżej 139.000 euro 03142500-3 03142100-9 03212200-2 15330000- 15321800- 15400000-2 15600000-4 15800000-6 15870000- 15810000-9 01.12.2020
Dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, przetworów owocowych (zaprawy kompotowej), pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast oraz wyrobów piekarskich.
10.12.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-24/20 poniżej 139.000 euro 03221000-6 15331000- 03212100-1 03222300-6 03222110-7 01.12.2020
Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych, owoców cytrusowych.
09.12.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-22/20 poniżej 139.000 euro 15131130-5, 15131135-0 26.11.2020
dostawy produktów mięsnych – wędlin.
04.12.2020 10:00 przetarg nieograniczony
RZP-23/20 poniżej 139.000 euro 15000000-8 15113000-3 15111000-9 15112000-6 15112300-9 15211100-1 15241200-1 15234000-7 15131000-5 15131310-1 26.11.2020
Dostawy mięsa wieprzowego świeżego, mięsa drobiowego świeżego, wątróbki drobiowej, ryb, konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych, pasztetów drobiowych.
04.12.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-21/20 poniżej 139.000 euro 39510000-0 39512000-4 39512100-5 39512500-9 39516120-9 39511000-7 39511100-8 39143112-4 37414100-4 39512300-7 23.11.2020
Dostawa i wniesienie tekstyliów oraz materacy łóżkowych
01.12.2020 10:00 przetarg nieograniczony
RZP-20/20 poniżej 139.000 euro 90511000-2 23.11.2020
Wywóz odpadów o kodach 200301 (zmieszane odpady komunalne) oraz segregowanych w sposób selektywny o kodach 150107 (opakowania szklane) oraz 150102 (opakowania z tworzyw sztucznych) z terenu Szkoły Policji w Słupsku wraz z przyjęciem ich na składowisko odpadów.
01.12.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-19/20 poniżej 5.350.000 euro 45000000-7 45453000-7 45100000-8 45111300-1 45262522-6 45442100-8 45310000-3 45400000-1 45431000-7 45421000-4 45332000-3 51700000-9 42961100-1 13.11.2020
Przebudowa budynku Szkoły Policji w Słupsku przy ul. Krakusa 1.
28.11.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-18/20 poniżej 139.000 euro 09000000-3 09300000-2 09310000-5 02.11.2020
Dostawy energii elektrycznej.
16.11.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-17/20 poniżej 139.000 euro 15131130-5, 15131135-0 30.10.2020
Dostawy produktów mięsnych - wędlin
09.11.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-16/20 poniżej 139.000 euro 15894300-4 27.10.2020
Dostawy dań gotowych świeżych ( wyrobów garmażeryjnych).
05.11.2020 09:00 przetarg nieograniczony