Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-15/20 poniżej 139.000 euro 15530000-2 15542100-0 15544000-3 15545000-0 15551320-4 15550000-8 15542300-2 15511100-4 15512200-2 15500000-3 26.10.2020
dostawy produktów mleczarskich.
03.11.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-14/20 poniżej 139.000 euro 10392900-0 39132100-7 39141100-3 35000000-4 39710000-2 32324600-6 39700000-9 11392000-0 35111300-8 21.10.2020
Dostawa, wniesienie i montaż mebli metalowych, szaf metalowych na broń krótką, stojaków na broń krótką oraz komór do bezpiecznego rozładowania broni, sprzętu AGD, sprzętu RTV, sprzętu gospodarczego, sprzętu biurowego, gaśnic.
29.10.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-13/20 poniżej 139.000 euro 39516100-3; 39150000-8; 39112000-0 39130000-2; 39113000-7; 39113100-8; 39143112-4; 37414100-4; 39512300-7 39515400-9 39515410-2 39515410-2 16.09.2020
Przetarg nieograniczony na dostawę, wniesienie i montaż mebli tapicerowanych oraz materacy łóżkowych i rolet okiennych
24.09.2020 09:00 przetarg nieograniczony
Rzp-12/20 poniżej 139.000 euro 13915000-0 23914311-0 33914310-0 08.09.2020
Dostawa, wniesienie i montaż łóżek o konstrukcji metalowej.
15.09.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-11/20 poniżej 139.000 euro 39000000-2 39100000-3 39150000-8 39200000-4 39121000-6 39121200-8 39151200-7 39113600-3 39141300-5 39141000-2 39130000-2 39143100-7 34144000-3 44410000-7 44111400-5 18.08.2020
Dostawa, wniesienie i montaż mebli twardych, mebli łazienkowych i odbojnic ściennych.
27.08.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-10/20 poniżej 139.000 euro 39150000-8 39143110-0 39143100-7 10.08.2020
Dostawa, wniesienie i montaż łóżek o konstrukcji metalowej.
20.08.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-9/20 poniżej 139.000 euro 03221000-6 03212100-1 15331000-7 27.07.2020
Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych.
04.08.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-8/20 poniżej 139.000 euro 15530000-2 15542100-0 15544000-3 15545000-0 15500000-3 15551320-4 15550000-8 15542300-2 15500000-3 15511100-4 15512200-2 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15500000-3 09.07.2020
Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich
17.07.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-6/20 poniżej 139.000 euro 03142500-3, 15331000-7, 15331500-2 ,15331425-2, 15331470-2, 15331135-2 ,15331000-7, 15332400-8, 15332290-3, 15831600-8, 15842200-4, 15411200-4, 15411200-4, 15612100-2, 15613300-1, 15613300-1, 15611000-4, 03212200-2, 15831000-2, 15870000-7, 15321800-2, 29.06.2020
dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, przetworów owocowych ( zaprawy kompotowej), konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych , pasztetów drobiowych, pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast oraz wyrobów piekarskich.
08.07.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-7/20 poniżej 5.350.000 euro 45000000-7 45332000-3 45310000-3 45453000-7 29.06.2020
Przetarg nieograniczony na remont i naprawę pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów.
14.07.2020 09:00 przetarg nieograniczony