Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-6/19 poniżej 144.000 euro 09000000-3; 09300000-2; 09310000-5 09.09.2019
dostawy energii elektrycznej
17.09.2019 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-5/19 poniżej 144.000 euro 45000000-7 , 45453000-7 , 45111300-1 , 45421000-4 , 45432111-5 ,45442100-8 27.08.2019
Wykonanie prac remontowych oraz renowacyjnych w budynkach Szkoły Policji w Słupsku
11.09.2019 11:15 przetarg nieograniczony
RZP-4/19 poniżej 144000 euro 09000000-3 09300000-2 09310000-5 10.07.2019
Dostawy energii elektrycznej.
18.07.2019 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-3/19 poniżej 144.000 euro 15131130-5, 15131135-0 30.05.2019
dostaw produktów mięsnch (wędlin)
10.06.2019 10:00 przetarg nieograniczony
RZP-2/19 poniżej 144.000 euro 15530000-2, 15542100-0, 15544000-3, 15545000-0, 15500000-3, 15551320-4, 15500000-3, 15550000-8, 15542300-2, 15511100-4, 15512200-2, 30.05.2019
Dostawy produktów mleczarskich.
10.06.2019 09:00 przetarg nieograniczony