Aktualności

Słupska Szkoła Policji w Parlamencie Europejskim

Data publikacji 21.06.2022

O współpracy zagranicznej słupskiej Szkoły Policji mówiono podczas seminarium w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Wspólna kultura egzekwowania prawa w UE: nauka życia z wieloma policyjnymi tożsamościami”.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Policji z większości krajów Unii Europejskiej.  Jednym z głównych tematów była promocja wspólnych szkoleń zawodowych, w tym kursów językowych lub programów wymiany pomiędzy policyjnymi jednostkami szkoleniowymi a także o wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń. Jak jeden z dobrych przykładów takiej promocji wskazano na program Erasmus+, który zgodnie został oceniony jako bardzo dobre narzędzie zaspakajania potrzeb w zakresie rozwoju międzykulturowego.  

W swoich seminaryjnych wystąpieniach, mówcy przedstawiali swoje doświadczenia oraz dobre praktyki w dziedzinie wymiany słuchaczy oraz wykładowców policyjnych lub przy wsparciu projektów UE. Jednym z punktów było też omówienie trójstronnego projektu Erasmus+ realizowanego przez Litewską Szkołę Policji, Szkołę Policji w Słupsku i Akademię Policyjną w Zagrzebiu.

Monika Zitke - główny koordynator projektu, zaprezentowała kwestie organizacyjne, rozliczeniowe oraz przebieg zrealizowanych szkoleń dla słuchaczy z Litwy, Polski i Chorwacji. Zaprezentowane zostały też możliwości szkoleniowe Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji Litwy oraz Akademii Policji w Zagrzebiu oraz efekty dotychczasowej międzynarodowej współpracy pomiędzy tymi jednostkami.

Szkołę Policji w Słupsku reprezentował w Parlamencie Europejskim nadkom. Michał Jaśkowski, który podkreślił, że wspólne międzynarodowe szkolenia służb mundurowych są coraz częściej zauważanym trendem i chętnie wybieraną formą szkolenia oraz wdrażania w aspekty współpracy międzynarodowej przedstawicieli służb mundurowych w Unii Europejskiej.

Bilateralne lub multiliteralne szkolenia słuchaczy policyjnych Szkół Policji i Akademii Policji pozwalają na zdobywanie wiedzy i umiejętności zawodowych w szerszym zakresie, a także co równie ważne, wdrażają i rozwijają świadomość współpracy międzynarodowej służb mundurowych od samego początku kariery zawodowej.

Powrót na górę strony