Aktualności

Akademicko-policyjna współpraca

Data publikacji 22.06.2022

Rozwijanie współpracy w obszarze naukowo-dydaktycznym oraz doskonalenie zawodowe kadry, słuchaczy i studentów - to niektóre z punktów porozumienia podpisanego przez Rektora Akademii Pomorskiej i Komendanta Szkoły Policji w Słupsku. To kolejne porozumienie sankcjonujące dotychczasowe wzajemne kontakty.

W parafowanym przez szefów obu jednostek dokumencie mowa jest również o wymianie informacji w zakresie treści programowych, które są realizowane na różnych kierunkach nauczania, w ramach zagadnień prawnych, społecznych, prewencyjnych i dydaktycznych.
Podpisane porozumienie mówi również o udziale studentów i słuchaczy w wykładach, konferencjach lub innych formach dydaktycznych organizowanych przez strony porozumienia.
Pod dokumentem o współpracy podpisy złożyli: Rektor Akademii Pomorskiej  dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP oraz Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Piotr Cekała.

Szkoła Policji i Akademia Pomorska pierwszą umowę o współpracy podpisały 16 marca 2005 roku. Od tego czasu w ramach współpracy pomiędzy instytucjami zorganizowano wiele seminariów i konferencji naukowych, a także wymiany studentów. Cykliczne konferencje poświęcone były między innymi prewencji kryminalnej, szeroko pojętej pierwszej pomocy i ratownictwu medycznemu.
Wśród wspólnych przedsięwzięć Akademii i Szkoły jest również kilka edycji Międzynarodowych Konferencji Prewencyjnych, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Narodowym, czy konferencje naukowe poświęcone zintegrowanemu ratownictwu medycznemu.

Powrót na górę strony