Aktualności

Reakcja na nietypowe zachowania

Data publikacji 27.06.2022

Podejmowanie interwencji i reagowanie na niestandardowe zachowania osób - to tematyka jednego z kursów specjalistycznych realizowanych od tego roku w słupskiej Szkole Policji. Tematyka ćwiczeń i zajęć to efekt analizy interwencji, które na co dzień podejmują podczas swojej służby policjanci prewencji oraz innych pionów podczas działań patrolowych.

Uczestnikami kursu są policjanci służby prewencyjnej, którzy na co dzień podejmują interwencje między innymi wobec osób, których zachowanie wskazuje, że mogą znajdować się w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych albo w stanie upojenia alkoholowego.
W trakcie ćwiczeń i symulacji omawiane jest także postępowanie w sytuacjach nietypowych, które zagrażają życiu, na przykład stan Excited delirium, który może wystąpić po spożyciu nowych środków psychoaktywnych.

Policjanci doskonalą również swoje umiejętności w zakresie postępowania ratowniczego ma miejscu interwencji. W trakcie ćwiczeń prowadzona jest między innymi resuscytacja krążeniowa, udzielanie pomocy po urazie, czy przygotowanie poszkodowanej osoby do transportu i nadzorowania jego stanu do czasu przekazania służbom medycznym.
Cały okres kursu to ćwiczenia praktyczne, które kończą się symulacją pełnej interwencji przeprowadzanej według różnych scenariuszy zarówno na dworze jak i pomieszczeniach zamkniętych.

Powrót na górę strony