Aktualności

Seminarium z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Data publikacji 01.07.2022

W seminarium eksperckim poświęconym interwencjom Policji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi uczestniczył wykładowca Szkoły Policji w Słupsku. Organizatorem seminarium było biuro Rzecznika Praw Obywatelskich a całość odbyła się w formule hybrydowej za pośrednictwem łącz internetowych.

Seminarium otworzył Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Więcek, który krótko przedstawił zakres i cele seminarium. W swoim wystąpieniu powiedział między innymi:
 „[…] Policja jest organem stojącym na straży życia i zdrowia obywateli, jak również takiej wartości, jaką jest bezpieczeństwo publiczne. Dla realizacji ochrony tych wartości policja powinna dysponować instrumentami adekwatnymi do zagrożeń, jakie się pojawiają. Takim instrumentem jest m.in. możliwość stosowania środków przymusu. […] Jednocześnie to bardzo silny instrument, dlatego przy jego stosowaniu konieczne jest opieranie się na zasadzie proporcjonalności. […] Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o stosowaniu tych środków w kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi. To szczególnie wrażliwa grupa osób.” - powiedział podczas inauguracyjnego wystąpienia Rzecznik Praw Obywatelskich.

Swoje wystąpienie podczas seminarium miał również przedstawiciel Szkoły Policji nadkom. Przemysław Kuciński. Wykładowca w swoim wystąpieniu mówił o roli Szkoły Policji w przygotowaniu policjanta do przeprowadzania interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. To właśnie w Słupsku organizowane były coroczne naukowe konferencje ratowników medycznych, w czasie których [policjanci i medycy wiele czasu poświęcili między innymi interwencjom wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele świata medycznego prof.dr hab. Jarosław Berent z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odniósł się do zasad postępowania Policji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast dr Anna Smędra przedstawiła aktualną wiedzę na temat stanu określanego jako „excited delirium”.
Przedstawiciele Szkół Policji w Legionowie i Katowicach omówili również problematykę interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kontekście kursów specjalistycznych i szkolenia zawodowego podstawowego.

Powrót na górę strony