Aktualności

Kolejne służby w terenie

Data publikacji 04.07.2022

Młodzi policjanci, słuchacze Szkoły Policji w Słupsku, rozpoczęli w poniedziałek swoje kolejne praktyki terenowe. Zdobytą do tej pory wiedzę i umiejętności mogą teraz weryfikować podczas przeprowadzanych interwencji w trakcie normalnej służby w miastach Pomorza.

Praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji są podsumowaniem kilkumiesięcznego, intensywnego procesu szkolenia. Młodzi policjanci, którzy kilka miesięcy temu rozpoczęli służbę w mundurze dysponują już umiejętnościami z zakresu taktyki i technik interwencji, znają przepisy prawne i potrafią posługiwać się środkami przymusu bezpośredniego, w tym również bronią palną.

W warunkach terenowych słuchacze wykonują czynności służbowe pod nadzorem doświadczonych policjantów. Organizacja praktyk na terenie danej jednostki pozawala na wystawienie do służby większej ilości patroli. Gdyż każdy „etatowy” policjant komisariatu, jest dowódcą patrolu złożonego ze słuchaczy.

Praktyki terenowe to służba prewencyjna na tak zwanej „pierwszej linii”, czyli głównie w patrolach pieszych. Słuchacze pełnią służbę w Gdańsku, Lęborku, Słupsku, Sławnie i Koszalinie.

Powrót na górę strony