Aktualności

O międzynarodowym szkoleniu nowych policjantów

Data publikacji 05.07.2022

Podsumowanie dotychczasowej międzynarodowej współpracy szkół policji i plany na przyszłość - to główny temat Dnia Międzynarodowej Współpracy, który odbył się w Szkole Policji Litwy w Mastaiciai koło Kowna. Udział w tym spotkaniu wzięli między innymi przedstawiciele słupskiej Szkoły Policji.

Dzień Międzynarodowej Współpracy był okazją do zaprezentowania uczestnikom spotkania struktury i sytemu działania litewskiej Policji a także dotychczasowej realizacji międzynarodowych przedsięwzięć, z położeniem głównego akcentu na zakończony ostatnio trójstronny projekt zrealizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, którego liderem była Szkoła Policji Litwy a uczestnikami Szkoła Policji w Słupsku i Akademia Policji w Zagrzebiu.
W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele jednostek szkoleniowych Policji z Łotwy, Estonii i Niemiec.

W trakcie konferencji przedstawiciele poszczególnych państw dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie międzynarodowego szkolenia policjantów. Prelegenci mówili między innymi o wyzwaniach jakie stoją przez policyjnymi wykładowcami, którzy zaangażowani są w międzynarodowe szkolenie policjantów rozpoczynających dopiero swoją służbę w policyjnym mundurze.
W tym kontekście bardzo ważne okazało się pytanie, czy jest możliwe przygotowanie jednolitego międzynarodowego programu szkolenia policjantów, którzy rozpoczynają swoją służbę w państwach wspólnoty europejskiej.
Uczestnicy spotkania wskazywali, że dotychczas zrealizowane programy w zakresie współpracy policyjnych szkół są przyczynkiem do stworzenia takiego właśnie programu.

Stronę polską podczas Dnia Międzynarodowej Współpracy reprezentował Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Piotr Cekała wraz ze swoim Zastępcą mł.insp. Maciejem Marciniakiem i wykładowcami: podinsp. Dorotą Trzaskuś, podinsp. Krzysztofem Plumbaumem i nadkom. Michałem Jaśkowskim. W skład polskiej delegacji wszedł również Komendant Miejski Policji nadkom. Mariusz Mejer wraz ze swoim I Zastępcą podinsp. Jolantą Burakiewicz.
Szkoła Policji i Komenda Miejska Policji w Słupsku współpracują ze sobą między innymi w zakresie szkolenia młodych policjantów, których duża część właśnie na terenie działania słupskiej Komendy odbywa swoje pierwsze służby.

  • Uczestnicy polskiej delegacji
  • Wizyta w Muzeum Policji Litwy
  • Wizyta w jednym ze stanowisk kierowania
Powrót na górę strony