Aktualności

Uroczystość w Batalionie Ochrony Bazy

Data publikacji 07.07.2022

W uroczystościach związanych z 7. rocznicą funkcjonowania Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie uczestniczył Zastępca Komendanta Szkoły Policji. W obchodach udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych garnizonu słupskiego oraz zaproszeni goście.

Dowódca Ochrony Bazy płk Maciej Kowalski w swoim przemówieniu podkreślił, że Batalion jest jedyną tego rodzaju jednostką w Polsce, a dodatkowo złożony jest z wysokiej klasy profesjonalnie wyszkolonych żołnierzy. W trakcie uroczystości Dowódca wręczył między innymi akty mianowania na kolejne stopnie podoficerskie oraz zdobyte Wojskowe Odznaki Strzeleckie
Mł.insp. Maciej Marciniak - Zastępca Komendanta Szkoły Policji przekazał na ręce Dowódcy Batalionu-Dowódcy Bazy list gratulacyjny z życzeniami wielu kolejnych sukcesów zawodowych.
 
Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie jest stacjonarną jednostką okołowojskową, utworzoną w celu realizacji zadań ochronno-obronnych na rzecz amerykańskiej instalacji obrony przed rakietami balistycznymi, stacjonującej w rejonie odpowiedzialności Batalionu, gdzie mieści się Kompleks Obrony Przeciwrakietowej oraz wspomagająca go infrastruktura.
Zadanie to realizowane jest zgodnie z Umową o Bazie i dotyczy również wsparcia logistycznego komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, co wynika ze stosownych porozumień wykonawczych do Umowy o Statusie Sił Zbrojonych USA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powrót na górę strony