Aktualności

Kwalifikacje na kurs TiTS

Data publikacji 08.07.2022

Policjanci z jednostek terenowych uczestniczyli w egzaminie kwalifikacyjnym na kurs instruktorski w zakresie taktyki i technik interwencji (TiTS). Po ukończeniu takiego miesięcznego kursu absolwenci-instruktorzy samodzielnie prowadzić będą zajęcia oraz egzaminy dla swoich kolegów w komendach i komisariatach z zakresu sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji oraz umiejętności posługiwania się pałką służbową.

Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy kandydaci przeszli w piątek egzamin wstępny, w trakcie którego musieli między innymi wykazać się umiejętnością stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz umiejętnościami technicznymi służącymi do realizacji interwencji policyjnych. Każdy z kandydatów musiał również przejść test sprawności fizycznej oraz wykazać się wybranymi umiejętnościami obsługi broni palnej.

Zajęcia na kursie, którego rozpoczęcie planowane jest na jesień, potrwają cztery tygodnie; będzie to doskonalenie umiejętności z zakresu samoobrony policyjnej, technik stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz umiejętności posługiwania się bronią palną.
W trakcie kursu wiele czasu poświęca się również na metodykę prowadzenia zajęć bowiem to właśnie instruktorzy TITS będą odpowiedzialni za szkolenie policjantów podczas zajęć doskonalenia zawodowego organizowanego lokalnie w jednostkach terenowych.

Na zakończenie kursu wszyscy przystąpią do egzaminu składającego się z zademonstrowania umiejętności wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i posługiwania się bronią palną; przeprowadzenia interwencji policyjnej a także przeprowadzenia zajęć z taktyki i technik interwencji w zakresie objętym doskonaleniem zawodowym policjantów.

Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego i tym samym nabędą uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć w jednostce organizacyjnej Policji oraz egzaminowania policjantów w zakresie taktyki i technik interwencji, a także umiejętności posługiwania się pałką służbową.

 

Powrót na górę strony