Aktualności

Pierwsze policyjne szkolenie

Data publikacji 18.08.2022

Kolejna, kilkuset osobowa grupa młodych policjantów ma już za sobą pierwsze zajęcia na szkoleniu zawodowym podstawowym. Pierwsze dni zajęć to tak zwany okres unitarny, w którym należy zapoznać się z regulaminami i zasadami pobytu w policyjnej szkole.

Policjanci w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywać będą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Wśród ponad słuchaczy panie stanowią 16 procent składu kompanii.
Na szkolenie do najstarszej policyjnej szkoły trafili policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie i Wrocławiu.

Przed policjantami teraz okres intensywnej nauki, nie tylko przepisów prawa, ale także taktyki interwencji, wybranych dziedzin sportów oraz strzelania. Każdy blok zajęć z danej dziedziny kończy się zaliczeniem bądź egzaminem, którego pozytywny wynik pozwala kontynuować naukę.
Na zakończenie całego szkolenia, w ostatnim dniu pobytu w Szkole, policjanci przystąpią do testu pisemnego, który jest jednocześnie końcowym egzaminem całego szkolenia. Jego zakończenie planowane jest na 7 marca 2023 roku.

Powrót na górę strony