Aktualności

O współpracy jednostek podczas konferencji

Data publikacji 23.08.2022

O bezpieczeństwie mieszkańców i codziennej służbie policjantów na terenie Słupska mówiono podczas konferencji prasowej władz miasta w słupskim parku Waldorffa. W trakcie spotkania mówiono również o wkładzie Szkoły Policji w zabezpieczaniu porządku na terenie miasta.

W trakcie spotkania z dziennikarzami Prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka wręczyła upominki grupie kilku policjantów, którzy ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem, nawet z narażeniem własnego życia,  wykonywali swoje obowiązki służbowe.
Towarzyszący swoim podwładnym Komendant Miejski Policji w Słupsku nadkom. Mariusz Mejer dziękując za docenienie służby policjantów przez władze miasta, zwrócił również uwagę, że swój wkład w zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa słupszczan mają także słuchacze Szkoły Policji, którzy w ramach praktyk, pełnią swoje pierwsze służby właśnie na ulicach Słupska. O szczegółach służby młodych policjantów na słupskich ulicach opowiedział dziennikarzom Zastępca Komendanta Szkoły insp. Maciej Marciniak.

Możliwość pełnienia służby przez słuchaczy na terenie Słupska to efekt dobrej współpracy pomiędzy komendantami obu jednostek. Jednym z jej efektów są właśnie praktyki słuchaczy; innymi wymiarami tej współpracy są również przedsięwzięcia szkoleniowe, w tym także te o charakterze międzynarodowym, które prowadzi Szkoła Policji.

Powrót na górę strony