Aktualności

Przed wyjazdem na misję

Data publikacji 25.08.2022

XXXIV. zmiana Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która pełnić będzie służbę w ramach kontyngentu pokojowego EULEX w Kosowie, prowadzi ćwiczenia zgrywające w słupskiej Szkole Policji. Funkcjonariusze poznają między innymi specyfikę służby w Kosowie.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już 34. zmiana kontyngentu. Organizację i administrację misji prowadzi Unia Europejska. Polscy policjanci stacjonują w bazie w Kosowskiej Mitrovicy. Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest podinsp. Michał Kocot, a jego zastępcą - nadkom. Michał Szwedo.
Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie znajdują się kobiety. Do misji przygotowuje się 105 policjantów, w tym 2 policjantki, które pełnić będą funkcję dyżurnych jednostki.

Miesięczne zajęcia w słupskiej Szkole Policji to między innymi ćwiczenia blokad dróg, kontroli tłumu, przeszukań dużych pomieszczeń, blokad mostów oraz rozdzielania zwaśnionych grup etnicznych. Ćwiczenia odbywają się w większości na terenie Szkoły Policji, wybrane elementy szkolenia przeprowadzone zostaną też na poligonie.

Wszystkie policyjne formacje są przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami jest między innymi wsparcie lokalnych jednostek kosowskiej policji, które prowadza kontrolę graniczną, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest integralną częścią serbskiego państwa.
Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami, szczególnie w północnej części Kosowa na granicy z Serbią. Dodajmy, że Serbowie stanowią niecałe 6 procent ludności Kosowa, pozostali to w większości osoby albańskojęzyczne.

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju przygotowującą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych poza granicami Polski.

Powrót na górę strony