Aktualności

Policyjna jednostka gotowa do misji

Data publikacji 31.08.2022

Jednostka Specjalna Polskiej Policji zakończyła przygotowania do wyjazdu na misję EULEX do Kosowa. W uroczystym zakończeniu, które odbyło się w słupskiej Szkole Policji uczestniczył nadinsp. Roman Kuster - Zastępca Komendanta Głównego Policji. XXXIV. zmiana JSPP jest już gotowa do służby na Bałkanach.

Przez miesiąc policjanci z różnych jednostek prowadzili ćwiczenia zgrywające mające na celu doskonalenie współdziałania w ramach drużyny, plutonu i całej jednostki. Zakres ćwiczeń obejmował między innymi taktykę działania w pododdziałach zwartych w sytuacji zbiorowego naruszenia porządku. Ćwiczenia z tego zakresu odbywały się między innymi na poligonie.
Policjanci doskonalili także współdziałanie podczas poruszania się w terenie zurbanizowanym, w którym występuje zagrożenie bezpośrednim ostrzałem. Program ćwiczeń zgrywających zawierał również doskonalenie taktyki zatrzymywania i konwojowania osób.

W uroczystym zakończeniu kursu udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na wyzwania, które staną przed policjantami 34. rotacji; wśród nich znajdować się będą potencjalne konflikty spowodowane nie tylko różnicami w zakresie wyznawanej religii, ale także poglądami politycznymi, które w Serbii i Kosowie zaostrzyły się po wybuchu wojny na Ukrainie.
Na zakończenie swojego wystąpienia nadinsp. Roman Kuster życzył wszystkim policjantom wyjeżdżającym na misję policyjnego szczęścia, które szczególnie ważne będzie podczas pełnienia służby poza granicami Polski.

Zastępca Komendanta Głównego wręczył również wyjeżdżającym policjantom biało-czerwoną flagę, która zostanie podniesiona na maszt w centralnym punkcie bazy w Kosowskiej Mitrowicy. Flagę odebrał z rąk Zastępcy Komendanta Głównego dowódca 34. zmiany Jednostki Specjalnej podinsp. Michał Kocot. Biało-czerwona towarzyszyć będzie policjantom przez cały czas pełnienia ich misji w Kosowskiej Mitrovicy.

W trakcie zakończenia, które odbyło się w auli słupskiej Szkoły Policji członkowie Jednostki Specjalnej otrzymali z rąk Zastępcy Komendanta Szkoły insp. Macieja Marciniaka świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w ramach kontyngentów policyjnych po za granicami kraju. W trakcie wręczania świadectw gratulacje policjantom składała także, obecna na uroczystości, mł.insp. Iwona Wysocka-Zowczak - Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Policjanci z 34. rotacji, którzy zakończyli szkolenie, swoją misję na Bałkanach rozpoczną w drugiej połowie września. Służba w Kosowskiej Mitrovicy planowana jest na 9 miesięcy.
Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną jednostką, która przygotowuje policjantów do pełnienia misji w kontyngentach poza granicami kraju. Do tej pory kursy specjalistyczne z tego zakresu ukończyło ponad 3.700 policjantów.

Powrót na górę strony