Aktualności

Teoria i doświadczenie z terenu

Data publikacji 14.09.2022

Wiedza teoretyczna w połączeniu z wieloletnią praktyką terenową - w ten sposób młodzi policjanci, słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego poznają arkana policyjnej służby. W trakcie wybranych zajęć wykładowcy Szkoły wspierani są przez policjantów z jednostek terenowych.

Aby dobrze opanować przekazywaną wiedzę i nabyć odpowiednie umiejętności z młodymi policjantami dzielą się swoimi doświadczeniami funkcjonariusze z wieloletnim stażem służby. Podczas jednych z ostatnich zajęć poświęconych udzielaniu informacji przedstawicielom mediów swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem podzielił się Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku podinsp. Maciej Stęplewski.

Zajęcia, oprócz części wykładowej, miały również charakter ćwiczeniowy. Słuchacze Szkolenia zawodowego podstawowego poznali podstawy prawne udzielania przez Policję informacji przedstawicielom mediów. Tematem wykładów było nie tylko obowiązek prawny udzielenia informacji ale również uprawnienia i zakazy dotyczące policjanta, który udziela informacji dziennikarzom. W tym zakresie podinsp. Maciej Stęplewski podzielił się wieloma cennymi doświadczeniami z własnych kontaktów z dziennikarzami, zarówno tymi reprezentującymi media lokalne jak i ogólnopolskie.

Najbardziej stresującym elementem zajęć były ćwiczenia praktyczne - udzielanie informacji przed kamerą. W krótkiej rozmowie należało udzielić informacji w niezbędnym zakresie zwracając przy tym uwagę nie tylko na zawartość merytoryczną wypowiedzi, ale także na jej formę oraz elementy autoprezentacji.

Powrót na górę strony