Aktualności

Secjalistyczna wiedza dla strażników

Data publikacji 28.11.2022

W dwudniowym szkoleniu z zakresu najnowszych zmian w przepisach prawa uczestniczyli strażnicy miejscy i gminni z Ustki, Kobylnicy i gminy Słupsk. Zajęcia poprowadzili wykładowcy słupskiej Szkoły Policji.

Zajęcia dotyczyły zmian w kodeksie wykroczeń oraz w prawie o ruchu drogowym. Policyjni wykładowcy omówili między innymi nowelizację przepisów w zakresie poruszania się hulajnogami po drogach a także praktyczne aspekty przesłuchania osoby zawiadamiającej o wykroczeniu, świadka oraz sprawcy wykroczenia.

W takcie zajęć mówiono również o roli i zadaniach oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Strażnicy miejscy omawiali też ustawowe znamiona wybranych wykroczeń, w tym między innymi wykroczeń związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wykłady poprowadzili policjanci z Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Zakładu Służby Kryminalnej - kom. Anna Blumczyńska i nadkom. Rafał Kargul.

Było to już kolejne spotkanie szkoleniowe przygotowane przez wykładowców Szkoły Policji dla strażników gminnych. Podczas wcześniejszych zajęć warsztatowych omawiane były zasady zabezpieczeń dokumentów oraz rodzaje dokumentów stwierdzających tożsamość i potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Powrót na górę strony