Aktualności

Wypadek i kolizja

Data publikacji 30.11.2022

"Czynności na miejscu zdarzenia drogowego” - to temat popołudniowych zajęć fakultatywnych w jakich uczestniczyli słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego. Wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu drogowego omawiali i pokazywali w praktyce, jak powinny wyglądać wstępne czynności na miejscu kolizji drogowej. Fakultety to jedna z propozycji dodatkowych treningów, w czasie których policjanci mogą doskonalić nabyte już umiejętności.

Popołudniowe zajęcia zorganizowane zostały w ramach „Koła prewencji i ruchu drogowego”. Głównym celem było zapoznanie słuchaczy z obowiązkami uczestników kolizji drogowej określonymi w Ustawie prawo o ruchu drogowym oraz obowiązkami policjanta w zakresie postępowania na miejscu zdarzenia drogowego.
Policjant na miejscu kolizji może zakończyć czynności postępowaniem mandatowym, pouczeniem, albo sporządzeniem dokumentacji celem przeprowadzenia dalszych czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie.

W trakcie fakultetów słuchacze najpierw zobaczyli, w jaki sposób należy przeprowadzić oględziny miejsca kolizji drogowej, a następnie sami przeprowadzali wszystkie czynności ze zwróceniem uwagi na prawidłowe zwymiarowanie drogi i usytuowania pojazdów oraz śladów kryminalistycznych.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia policjant zobowiązany jest do ustawienia pojazdu służbowego w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne oraz uczestników ruchu drogowego, następnie włączyć niebieskie światła błyskowe oraz zastosować urządzenia techniczne służące do zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego (pojazd służbowy ruchu drogowego posiada wyspecjalizowane urządzenia, inny pojazd służbowy - trójkąt ostrzegawczy), jeżeli takie posiada.

Podczas trwania zajęć słuchacze na podstawie symulowanej kolizji drogowej poznali zakres swoich obowiązków poczynając od zabezpieczenia miejsca zdarzenia, ustalenia i rozpytanie uczestników, przez organizację ruchu drogowego, aż do przeprowadzenia oględzin miejsca kolizji i poinformowania uczestników o dalszym toku postępowania. Zajęcia przeprowadziły policjantki, które przed rozpoczęciem pracy dydaktycznej w Szkole Policji przez wiele lat pełniły służbę w policyjnych Wydziałach Ruchu Drogowego.

Jako ciekawostkę prezentujemy poniżej zdjęcie z podobnych zajęć, ale organizowanych w latach `70 ubiegłego wieku na głównej ulicy Szkoły.


Kliknij aby powiększyć

Powrót na górę strony