Aktualności

Polsko-litewskie patrole w Słupsku

Data publikacji 16.03.2023

We wspólnych służbach patrolowych z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Słupsku uczestniczą litewscy policjanci ze Szkoły Policji w Kownie. Litewscy goście przebywają z dwutygodniową wizytą w słupskiej Szkole Policji. Ostatnie dni dały im możliwość zapoznania się ze specyfiką służby policjantów w jednostce terenowej.

Wspólne służby ze słupskimi policjantami mają na celu poznanie dobrych praktyk a także cech wspólnych obu formacji oraz różnic, które występują między innymi w zakresie taktyki i technik interwencji.
Polsko-litewskie patrole są też okazją do obserwacji służby polskiego policjanta, co w przyszłości może pomóc litewskim funkcjonariuszom podczas wspólnych międzynarodowych patroli, które od kilku lat funkcjonują po obu stronach granicy polsko-litewskiej.

Litwini zapoznali się już ze specyfiką służby policjantów-przewodników psów służbowych, policjantów ruchu drogowego a także dzielnicowych. Wspólne służby sprzyjają też nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Polakami i Litwinami, które później są kontynuowane nie tylko na drodze służbowej.
Wizyta litewskich policjantów w Słupsku odbywa się w ramach programu unijnego „Erasmus+”.

Oddzielnym punktem wizyty było zapoznanie z policyjnym wyposażeniem, którym dysponują funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku oraz funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Powrót na górę strony