Aktualności

Rozmowy o przemocy i cyberprzestępczości

Data publikacji 17.03.2023

O zagrożeniach cyberprzestępczością i przemocy rówieśniczej rozmawiali ze słupską młodzieżą wykładowcy Szkoły Policji. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych policjanci wskazują młodym ludziom sytuacje i zachowania, które zagrażają ich bezpieczeństwu oraz rodzić mogą negatywne konsekwencje.

Na spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku mł.asp. Monika Sadurska z Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji poruszała tematy związane z przemocą rówieśniczą. Zagadnienia z tym związane pojawiają się ostatnio w mediach społecznościowych za sprawą krótkich filmików ukazujących negatywne,
agresywne zachowania młodych ludzi w stosunku do swoich rówieśników.

W trakcie spotkania mówiono między innymi o tym jak młodzi ludzie powinni reagować w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami przemocy rówieśniczej lub gdy ich samych taka przemoc dotyka. Policjantka zwróciła także uwagę, że za takie negatywne zachowania odpowiadają nie tylko młodzi ludzie, ale także ich rodzice.

Wśród potencjalnych konsekwencji znajduje się między innymi zastosowanie dozoru kuratora; orzeczenie umieszczenia w rodzinie zastępczej, w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo ośrodku szkolno-wychowawczym lub też zobowiązanie rodziców do pokrycia w całości lub części kosztów związanych ze szkodą wyrządzoną przez dziecko.

Warto również przypomnieć w tym miejscu o najczęściej występujących rodzajach przemocy rówieśniczej:

  • przemoc fizyczna - bicie, kopanie, popychanie, zamykanie w pomieszczeniach, niszczenie własności innej osoby,
  • przemoc słowna - przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, obgadywanie, plotkowanie, grożenie, szantażowanie, obraźliwe sms-y,
  • agresja bez przemocy fizycznej i słownej - wrogie gesty, miny, izolowanie.

 

Na kolejnym ze spotkań, tym razem z uczniami Zespołu Szkół Agrotechnicznych, mówiono o zagrożeniach cyberprzestępczością oraz metodach działania stosowanych przez cyberprzestępców. Zajęcia odbyły się w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Jana Kazimierza w Słupsku.
Prowadzący zajęcia mł.asp. Arkadiusz Matuszyn z Zakładu Służby Kryminalnej mówił o metodach jakimi posługują się internetowi przestępcy a także o sposobach zabezpieczenia się przed tego typu działaniami.

Według zaleceń opracowanych przez Parlament Europejski każdy użytkownik korzystający z urządzeń elektronicznych, które zawierają dane wrażliwe, powinien pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

  • Jeśli otrzymasz niechciane maile, SMS-y czy telefony, zwłaszcza jeśli kontaktujące się z Tobą osoby wykorzystują kryzys i namawiają Cię do ominięcia normalnej procedury bezpieczeństwa.
  • Napastnicy wiedzą, że często łatwiej jest oszukać człowieka niż włamać się do skomplikowanego systemu. Pamiętaj, że banki i inne organizacje nigdy nie będą Cię prosić o ujawnienie Twojego hasła.Zabezpiecz swoją domową sieć internetową - zmień domyślne hasło do sieci Wi-Fi na silne. Ogranicz liczbę urządzeń podłączonych do sieci Wi-Fi i zezwalaj tylko na zaufane urządzenia.Wzmocnij swoje hasła - pamiętaj, aby używać długich i złożonych haseł, które zawierają cyfry, litery i znaki specjalne.
  • Chroń swój sprzęt - zaktualizuj wszystkie systemy i aplikacje, zainstaluj oprogramowanie antywirusowe i aktualizuj je.
  • Rodzina i goście - Twoje dzieci i inni członkowie rodziny mogą przypadkowo usunąć lub zmodyfikować informacje lub, co gorsza, przypadkowo zainfekować Twoje urządzenie, więc nie pozwól im korzystać z urządzeń, których używasz do pracy.

 

 

 

Powrót na górę strony