Aktualności

Pierwsze szkolenie zawodowe aspiranckie

Data publikacji 20.03.2023

72 policjantów rozpoczęło w poniedziałek rano szkolenie zawodowe aspiranckie. Wznowienie tego rodzaju szkoleń nastąpiło po ponad dwudziestu latach.

Szkolenie zawodowe aspiranckie w Policji zostało wprowadzone decyzją nr 378 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 2022 roku. Celem tego szkolenia jest przygotowanie policjantów do realizacji zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe aspiranckie.

W trakcie szkolenia policjanci uczestniczyć będą w zajęciach poświęconych między innymi: komunikacji oraz prowadzeniu odpraw i narad służbowych; elementom psychologii organizacji i zarządzania; organizacji służby oraz nadzoru nad realizacją zadań służbowych.
Program przewiduje również zagadnienia poświęcone cyberprzestępczości, wybranym metodom pracy operacyjnej i analizie informacji kryminalnej. W ramach zajęć praktycznych policjanci doskonalić będą swoje umiejętności w zakresie strzelania, taktyki i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy.

Ostatnim punktem szkolenia zawodowego aspiranckiego będzie egzamin końcowy. W rozpoczętej dzisiaj, pierwszej edycji zajęć, udział bierze 72 policjantów z garnizonu pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz ze słupskiej Szkoły Policji. Wśród policjantów znajduje się również 16 pań. Szkolenie zakończy się 14 kwietnia.

Ostatnie, poprzednie szkolenie zawodowe aspiranckie, zakończyło się w słupskiej Szkole Policji 13 stycznia 2001 roku; wówczas trwało ono nieco ponad dwa miesiące.

Powrót na górę strony