Aktualności

Kontrole pojazdów i ciągników

Data publikacji 21.03.2023

Oprócz zajęć programowych, mogą także poszerzać swoją wiedze podczas popołudniowych zajęć fakultatywnych. Słuchacze szkoły Policji w Słupsku mają do dyspozycji również zajęcia, dzięki którym mogą jeszcze lepiej utrwalić swoją wiedzę i umiejętności.

W trakcie poniedziałkowych fakultetów przedstawiono kompetencje policjantów w zakresie kontroli stanu technicznego pojazdów na przykładzie pojazdu osobowego i ciągnika rolniczego. Ma to szczególne znaczenie dla funkcjonariuszy Policji, którzy wkrótce rozpoczną służbę w jednostkach terenowych i uczestniczyć będą w tego rodzaju czynnościach.

Młodzi policjanci wraz z wykładowcami podkom. Krystianem Kramarczykiem i st.asp. Karolem Dąbrowskim omówili także postępowanie w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w wyposażeniu, stanie technicznym bądź też w sytuacji związanej ze nieprawidłowym stanem psychofizycznym kierującego pojazdem.

Na podstawie własnych doświadczeń ze służby w terenie wykładowcy zwracali szczególną uwagę, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na policjantach dokonujących kontroli takich pojazdów i jakie ma to znaczenie dla zapobiegania katastrofom w ruchu drogowym.

Powrót na górę strony