Aktualności

Wizyta Skautów Europy

Data publikacji 22.03.2023

Zastęp wilczków należący do Skautów Europy odwiedził naszą jednostkę. Skauci mogli zobaczyć jak „od środka” wygląda teren zajmowany przez Szkołę Policji.

Metoda skautowa praktykowana przez Skautów Europy opiera się na pedagogice Roberta Baden-Powella, wzbogaconej przez ojca Jacquesa Sevin oraz hrabię Mario di Carpegna w latach 20. XX. wieku. Ma na celu rozwój dzieci i nastolatków poprzez grę i przygodę w otoczeniu przyrody oraz przyjęcie odpowiedzialności w grupie.

Na gruncie międzynarodowym Skauci Europy są organizacją pozarządową biorącą aktywny udział w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, mając status doradczy przy Radzie Europy, zabierając głos w sprawach młodzieży, rodziny i wychowania.
Poprzez swoją działalność Skauci Europy wspierają wychowanie w rodzinie. Pomagają dzieciom stać się odpowiedzialnymi i szczęśliwymi obywatelami.

W Słupsku skauci prowadzą swoją działalność przy parafii św. Jana Kantego. Najmłodsza grupa - wilczki, zwiedziła teren Szkoły Policji. Na zakończenie wizyty skauci mogli sprawdzić swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w specjalistycznej sali, w której na co dzień wiedzę z tego zakresu zdobywają policjanci przebywający na szkoleniu zawodowym podstawowym.

Powrót na górę strony