Aktualności

Po pracy czas na emeryturę

Data publikacji 27.03.2023

W gabinecie Zastępcy Komendanta Szkoły odbyło się pożegnanie odchodzącej na emeryturę pani Ewy Zdybał. W ostatnim dniu pracy mł.insp. Alina Majchrzak wręczyła pani Ewie podziękowania oraz drobny upominek.

Odchodzący na emeryturę policjanci i pracownicy policji, którzy wzorowo wypełniali swoje obowiązki, spotykają się w ostatnim dniu pracy z Komendantem Szkoły lub jego Zastępcą. Jest to swoiste podsumowanie lat spędzonych w Szkole Policji, a także możliwość podziękowania odchodzącej osobie za sumienne wypełnianie swoich obowiązków.

Pani Ewa Zdybał, przez ponad ćwierć wieku, od 1 lutego 1995 roku,  związana była z naszą jednostką i od samego początku pracowała w obecnym Wydziale Zaopatrzenia i Transportu. Jak podkreślają jej współpracownicy jest osobą wzbudzającą wielką sympatię wśród koleżanek i kolegów oraz przełożonych.

W pożegnaniu oprócz Zastępcy Komendanta Szkoły uczestniczyła także bezpośrednia przełożona pani Ewy - nadkom. Monika Nosko.

Powrót na górę strony