Aktualności

Instruktorzy strzelań policyjnych

Data publikacji 24.04.2023

Kolejna grupa policjantów otrzymała tytuły instruktorów strzelań policyjnych. W ciągu prawie czterech tygodni zajęć w Słupsku absolwenci zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia zajęć w jednostkach terenowych.

Uczestnicy kursu mają teraz uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć dla swoich kolegów w jednostkach organizacyjnych Policji. Zgodnie z wydawanymi co rok - na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji – wytycznymi, zajęcia takie są obowiązkowe dla każdego policjanta.
Podczas kursu policjanci oprócz tego, że doskonalili swoje indywidualne umiejętności strzeleckie, zapoznali się także z elementami metodyki szkolenia i doskonalenia strzeleckiego policjantów.

Każdy absolwent poznał zasady, metody kształcenia oraz środki dydaktyczne w wykorzystywane w realizacji szkolenia strzeleckiego, strukturę zajęć szkoleniowych oraz zasady budowy i sporządzania konspektu do prowadzonych zajęć. Ponadto zapoznali się z systemem oceniania w szkoleniu strzeleckim policjantów w obszarze formalno-organizacyjnym.
Na zakończenie, każdy z uczestników poprowadził samodzielnie obserwowane zajęcia z wybranych zagadnień dotyczących doskonalenia strzeleckiego.

Powrót na górę strony