Aktualności

Sprawdzian prawno-kryminalistyczny

Data publikacji 25.04.2023

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego rywalizowali w XX. edycji Turnieju Wiedzy Prawno-Kryminalistycznej. To swoiste repetytorium przez zbliżającym się w maju egzaminem końcowym. Tym razem zwycięzcą okazała się policjantka z garnizonu łódzkiego.

Celem turniejów, oprócz rywalizacji, jest sprawdzenie wiedzy nabytej na zajęciach przez cały okres szkolenia zawodowego podstawowego. Rywalizacja jest też swoistym sprawdzianem przygotowania na egzamin w ostatnim dniu szkolenia zawodowego podstawowego.

Wśród turniejowych pytań znalazły się między innymi zagadnienia dotyczące: elementów wstępu do prawoznawstwa, części szczególnej prawa materialnego i prawa wykroczeń, przesłuchania świadka, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz przeszukania pomieszczeń, osób i rzeczy.

W pierwszym etapie słuchacze rozwiązywali test składający się z 25 pytań o różnej skali trudności. Osoby z najlepszymi wynikami przeszły do drugiego etapu, w którym należało rozwiązać dwa zadania. Pierwsze z nich dotyczyło kwalifikacji prawnej w oparciu o przestępstwa z kodeksu karnego oraz wykroczeń z kodeksu wykroczeń. Drugie zadanie dotyczyło dokonania oceny poprawności sporządzanej dokumentacji (wskazanie błędów i uchybień). Lista zwycięzców turnieju przedstawia się następująco:

1. miejsce   post. Marta Świderska   KWP Łódź
2. miejsce   post. Dariusz Smoliński   WRD KMP Wrocław
3. miejsce   post. Agnieszka Kowalczyk   OPP Olsztyn
Powrót na górę strony