Aktualności

"Bezpieczeństwo i obronność" cz.1

Data publikacji 17.05.2023

Reprezentanci klas mundurowych, w tym klas policyjnych, z różnych miast w Polsce uczestniczą w IV. Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Bezpieczeństwo i obronność”, która rozpoczęła się w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Współorganizatorem Olimpiady jest słupska Szkoła Policji.

Olimpiada rozgrywana jest w dwóch etapach. Pierwszy, odbywający się od stycznia do marca, przewidywał wykonanie pracy konkursowej w formie filmiku, prezentacji multimedialnej lub plakatu dotyczącego jednego z trzech tematów: policja w społeczeństwie, nowoczesne siły zbrojne gwarantem bezpieczeństwa Polski lub młodzież w obszarze ochrony ludności i ratownictwa.

Do rywalizacji przystąpiło 80 zespołów reprezentujących klasy mundurowe z różnych miast Polski. Do rywalizacji finałowej zakwalifikowano 20 zespołów, które dziś rano, po uroczystym otwarciu II-go etapu przystąpiły do testu wiedzy. Po części młodzież rywalizować będzie w praktycznym udzielaniu pierwszej pomocy oraz w sprawdzianie umiejętności strzeleckich na specjalistycznym trenażerze.

W otwarciu Olimpiady uczestniczyli między innymi przedstawiciele Policji: Komendant Szkoły insp. Piotr Cekała oraz zastępca Komendanta Miejskiego podinsp. Arkadiusz Guzek.

Druga część Olimpiady odbywać się będzie na terenie Szkoły Policji. Reprezentanci poszczególnych klas mundurowych rywalizować będą na policyjnym torze przeszkód, takim samym jaki pokonują kandydaci do policji w ramach postępowania doborowego.
Późnym popołudniem odbędzie się podsumowanie wyników i ogłoszenie zwycięzców.

Drugą część relacji zamieścimy w godzinach wieczornych.

Powrót na górę strony