Aktualności

Wpółpraca w ochronie środowiska

Data publikacji 23.05.2023

Porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska podpisał dziś w Gdańsku Komendant słupskiej Szkoły Policji. Jest to usankcjonowanie dotychczasowych kontaktów i prowadzonych od dłuższego czasu szkoleń.

Przedmiotem współpracy jest w szczególności wzajemna wymiana doświadczeń oraz poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności potrzebnych w codziennej pracy przedstawicieli obu instytucji oraz organizowanie wspólnych szkoleń, dotyczących zwalczania przestępstw i wykroczeń z obszaru ochrony środowiska.
Pod tekstem zawartego dziś (23.V.) porozumienia podpisy złożyli: dr inż. Edyta Witka-Jeżewska - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz insp. Piotr Cekała Komendant Szkoły Policji w Słupsku.

Dotychczasowa wymiana doświadczeń między wykładowcami Szkoły i inspektorami WIOŚ odbywa się między innymi w zakresie przestępczości środowiskowej, której jednym z przykładów jest obrót odpadami w tak zwanej szarej strefie.
Do zadań inspektorów należy współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej a także organizacjami społecznymi.

Równie istotną kwestią poruszaną na dotychczasowych szkoleniach jest omówienie zawiadomień do prokuratury kierowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska (przestępstwa przeciwko środowisku). W tym zakresie szczególną uwagę zwraca się na kwalifikacje prawne, znamiona przestępstw przeciwko środowisku oraz zabezpieczenie i gromadzenie materiału dowodowego w trybie prowadzonego postępowania.

Policjanci poszerzają także swoją wiedzę na temat międzynarodowego przemieszczania odpadów - regulacji prawnych, wymaganych zezwoleń, dokumentów oraz oznakowania, jakie związane jest z transportem transgranicznym. W tym kontekście omawiany jest też mechanizm działania grup przestępczych zajmujących się nielegalnym transportem odpadów, zarówno krajowym jak i transgranicznym.

 

Powrót na górę strony