Aktualności

Podoficerski egzamin

Data publikacji 26.05.2023

Pierwszych 48 policjantów zakończyło w Słupsku szkolenie zawodowe podoficerskie. Wznowienie tego rodzaju szkoleń w polskiej Policji nastąpiło po ponad dwudziestu latach.

Szkolenie zawodowe podoficerskie w Policji zostało wprowadzone decyzją nr 377 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 2022 roku. Celem tego szkolenia jest przygotowanie policjantów do realizacji zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe podoficerskie.
W trakcie trzech tygodni szkolenia policjanci uczestniczyli w zajęciach poświęconych między innymi psychologicznym aspektom kontaktu z osobą dotkniętą sytuacją trudną; wybranym zagadnieniom prawa rodzinnego, cywilnego i administracyjnego; zagrożeniom w cyberprzestrzeni oraz pościgowi transgranicznemu.

Absolwenci pierwszej edycji szkolenia zawodowego podoficerskiego doskonalili również swoje umiejętności praktyczne w zakresie postępowania z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka; wyszkolenia strzeleckiego a także trudnych interwencji i pierwszej pomocy.
Ostatnim punktem szkolenia był dzisiejszy egzamin końcowy - wyniki pozytywne uzyskali wszyscy policjanci.

Powrót na górę strony