Aktualności

Taktyka i techniki interwencji

Data publikacji 28.05.2023

Policjanci z jednostek terenowych kończą przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć oraz egzaminowania swoich kolegów w komendach i komisariatach z zakresu sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji oraz umiejętności posługiwania się pałką służbową.

W kursie uczestniczy kilkunastu policjantów, którzy w swoich jednostkach macierzystych prowadzić będą doskonalenie zawodowe z taktyki i technik interwencji.
Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy kandydaci przeszli dodatkowy egzamin wstępny, w trakcie którego musieli między innymi wykazać się umiejętnością stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz umiejętnościami technicznymi służącymi do realizacji interwencji policyjnych.

Kurs trwa cztery tygodnie; na zakończenie zajęć, wszyscy przystąpią do egzaminu składającego się z dwóch zadań praktycznych oraz samodzielnego przeprowadzenia interwencji.

Policjanci, którzy zdadzą egzamin, otrzymają świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego i tym samym nabędą uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć w jednostce organizacyjnej Policji oraz egzaminowania policjantów w zakresie taktyki i technik interwencji a także umiejętności posługiwania się pałką służbową.

Powrót na górę strony