Aktualności

Niemiecko-polska wymiana doświadczeń

Data publikacji 30.05.2023

W międzynarodowych warsztatach poświęconych taktyce i technikom interwencji uczestniczyli wykładowcy słupskiej Szkoły Policji. Ćwiczenia odbywały się w Wyższej Szkole Policji w Oranienburgu niedaleko Berlina.

W trakcie warsztatów uczestnicy zajmowali się działaniami taktycznymi, prowadzonymi w dwuosobowych patrolach, z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Interwencje prowadzone były między innymi wobec osób uzbrojonych i osób niebezpiecznych.
Uczestnicy omawiali decyzje, jakie muszą podjąć policjanci w sytuacji zagrożenia, w tym między innymi wybór adekwatnego środka przymusu bezpośredniego: tasera, broni krótkiej, broni długiej, kajdanek lub pałki teleskopowej. Podczas ćwiczeń praktycznych osobny panel poświęcono taktyce działania dwóch policjantów, którzy używają siły fizycznej przy zatrzymaniu osoby.

Wykładowcy Szkoły Policji, podinsp. Krzysztof Dzikoń i asp. Filip Sadłowski, rozmawiali również na temat podejmowania interwencji wobec osób agresywnych, które znajdują się pod działaniem różnego rodzaju dopalaczy. W kontekście interwencji wobec osób, które zażyły dopalacze.
Wizyta wykładowców słupskiej Szkoły Policji w Wyższej Szkole Policji w Oranienburgu to jeden z elementów popisanego porozumienia o współpracy, które co dwa lata parafują komendanci obu jednostek.

Powrót na górę strony