Aktualności

Kilkadziesiąt lat w Szkole Policji

Data publikacji 30.05.2023

W gabinecie Komendanta Szkoły odbyło się pożegnanie odchodzącego na emeryturę pana Janusza Borowskiego. W ostatnim dniu pracy insp. Piotr Cekała wręczył panu Januszowi list z podziękowaniami oraz drobny upominek.

Odchodzący na emeryturę policjanci i pracownicy policji, którzy wzorowo wypełniali swoje obowiązki, spotykają się w ostatnim dniu pracy z Komendantem Szkoły lub jego Zastępcą. Jest to swoiste podsumowanie lat spędzonych w Szkole Policji, a także możliwość podziękowania odchodzącej osobie za sumienne wypełnianie swoich obowiązków.

Pan Janusz Borowski w Szkole Policji pracuje od 1984 roku, czyli od 39 lat. Swoją pracę rozpoczynał w ówczesnym Wydziale Inwestycji i Remontów, w komórce zaopatrzeniowej. W ciągu swojej pracy związany był z komórkami logistycznymi Szkoły i zajmował stanowiska - od starszego referenta, poprzez inspektora do głównego specjalisty.

Od 1 czerwca 2017 roku do chwili obecnej pełni obowiązki służbowe w Zespole do spraw Zamówień Publicznych Wydziału Finansów. Jednym z jego głównych obowiązków jest przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Jak podkreślają jego najbliżsi współpracownicy, jest osobą wzbudzającą wielką sympatię wśród koleżanek i kolegów oraz przełożonych.

Powrót na górę strony