Aktualności

Resocjalizacja nieletnich

Data publikacji 14.06.2023

Nowe regulacje prawne wynikające z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, które weszły w życie 1 września 2022 roku - to temat spotkania na którym przedstawicielka słupskiego Sądu Rejonowego omówiła najważniejsze zmiany. W roli eksperta wystąpiła Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku Olga Kurowska - Przewodniczącą III. Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Podczas spotkania omówione zostały najistotniejsze zmiany w postępowaniu w sprawach nieletnich wynikające z nowej ustawy. Szczególną uwagę zwrócono na nowe rozwiązania, dotyczące chociażby wieku osób, wobec których można wdrożyć postępowanie w sprawach o demoralizację.

Obecnie z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich wynika wprost, że w sprawach o demoralizację przepisy tej ustawy można stosować wobec osób, które ukończyły 10 lat i nie są pełnoletnie. Jest to istotna zmiana w przepisach. Dotychczas dolna granica wieku nie była określona ustawowo, dlatego w wielu przypadkach kwestia podjęcia działań o demoralizację nie była jednoznaczna.

Omówione zostało również nowe rozwiązanie jakim jest możliwość zastosowania środka oddziaływania wychowawczego wobec nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły.

Podczas spotkania Sędzia wyjaśniła wątpliwości policjantów, a także odpowiedziała na szereg pytań związanych z praktyką policyjną w kontekście stosowania przepisów
ustawy.
Największe zainteresowanie dotyczyło zagadnień związanych z zatrzymaniem nieletniego, zlecaniem przez sąd czynności do wykonania przez Policję, stosowaniem wobec nieletniego środka leczniczego, przeprowadzaniem kontroli osobistej nieletniego czy pobieraniem od niego krwi do badania na zawartość alkoholu lub środka działającego podobnie.

W spotkaniu wzięli udział wykładowcy Szkoły, którzy na co dzień zajmują się problematyką dotyczącą nieletnich, a także zaproszeni goście - przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Szczecinie oraz jednostek podległych.

Powrót na górę strony