Aktualności

Klasy patronackie IPN

Data publikacji 19.06.2023

Oficjalna inauguracja klas patronackich IPN odbyła się w auli słupskiej Szkoły Policji. Do projektu przystąpili uczniowie szkół średnich z terenu dawnego województwa słupskiego.

Projekt klas patronackich wiąże się z misją edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej. Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, których siedziby położone są na terenie Oddziału IPN w Gdańsku (tj. głównie woj. pomorskiego i części warmińsko-mazurskiego). Głównym założeniem projektu jest popularyzacja wiedzy w zakresie najnowszej historii Polski oraz historii regionalnej, a także pielęgnowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Inicjatywa zakłada objęcie przez Instytut patronatu nad konkretną klasą, co będzie się wiązało z korzyściami dla obu stron. Dla szkół oznacza to m.in.:
    • udostępnianie na preferencyjnych zasadach materiałów edukacyjnych wydawanych przez IPN,
    • wsparcie merytoryczne i logistyczne wydarzeń oraz uroczystości patriotycznych organizowanych przez szkołę lub klasę, w tym np. wyjazdów do miejsc pamięci,
    • wsparcie inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych podejmowanych przez nauczycieli i uczniów,
    • regularne otrzymywania informacji o projektach, konkursach i innych inicjatywach edukacyjnych prowadzonych przez Instytut,
    • pierwszeństwo udziału w warsztatach edukacyjnych oraz szkoleniach dla nauczycieli organizowanych  przez Instytut,
    • pierwszeństwo uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych organizowanych przez Instytut,
    • możliwość udziału w wizycie studyjnej w siedzibie IPN.

W trakcie inauguracji, która odbyła się w auli słupskiej Szkoły Policji, uczniowie uczestniczyli też w grze poświęconej historii najnowszej. W foyer auli przygotowane były również okolicznościowe wydawnictwa i gadżety. Po zakończeniu części oficjalnej Komendant Szkoły insp. Piotr Cekała i Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł Warot gościli w Izbie Tradycji i Historii Szkoły, gdzie zapoznali się z historycznymi zbiorami dotyczącymi najstarszej policyjnej szkoły w Polsce.

Powrót na górę strony