Aktualności

Pierwsze służby na ulicach Koszalina

Data publikacji 06.07.2023

Swoje pierwsze, prawie samodzielne służby, pełnią na ulicach Koszalina słuchacze słupskiej Szkoły Policji. Na terenie całego miasta widać teraz większą liczbę patroli.

Słuchacze, którzy uczestniczą w patrolach to policjanci, którzy wkrótce zakończą szkolenie zawodowe podstawowe i rozpoczną normalną służbę w swoich jednostkach macierzystych na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.
Przed zakończeniem nauki, każdy słuchacz pełni służby w jednostkach terenowych, gdzie pod okiem starszych służbą policjantów wykonuje bądź asystuje przy różnego rodzaju czynnościach. To właśnie w takich sytuacjach najlepiej można zweryfikować zdobytą podczas zajęć wiedzę i umiejętności.

Służba młodych policjantów rozpoczyna się już na dworcu kolejowym a następnie w pociągu, na pokładzie którego młodzi policjanci zwracają uwagę na zachowania mogące utrudniać podróż innym pasażerom.
Po odprawie na terenie koszalińskich komisariatów słuchacze kierowani są do służb patrolowych. Pojawiają się między innymi na ulicach centrum miasta, na których odnotowywanych jest najwięcej interwencji związanych z zakłócaniem porządku.
W tracie praktyk słuchacze dokonują sprawdzeń tożsamości, uczestniczą w doprowadzaniu osób nietrzeźwych i zabezpieczają miejsca zdarzeń drogowych. W ramach wykonywania doraźnych zleceń wykonują swoje obowiązki również na terenie powiatu koszalińskiego, między innymi w Mielnie i Sianowie.

Powrót na górę strony