Aktualności

Jubileusze służby policyjnych wykładowców

Data publikacji 23.08.2023

Jubileusze 20. i 30-lecia służby obchodzili wykładowcy słupskiej Szkoły Policji. Z policjantami spotkał się Komendant Szkoły, który wręczył im pamiątkowe medale. Gratulacje Jubilatom złożył również Zastępca Komendanta.

Podinsp. Henryk Dudziński służbę w Policji rozpoczął w sierpniu 1993 roku na stanowisku aplikanta Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po niespełna 4 latach, w marcu 1997 roku, został przeniesiony do Szkoły Policji w Słupsku na stanowisko starszego policjanta ówczesnego Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej. W czasie służby w Szkole przez wiele lat był wykładowcą Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego a następnie Koordynatorem Ratownictwa Medycznego. Aktualnie pełni służbę na stanowisku starszego wykładowcy Zakładu Ogólnozawodowego.

Nadkom. Ewa Mieleszczuk służbę w policji rozpoczęła pod koniec lipca 2003 roku na stanowisku kursanta Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto. Po trzech latach została przeniesiona do Szkoły Policji w Słupsku na stanowisko referenta ówczesnego Wydziału Metodyki Szkolenia. Aktualnie pełni służbę jako starszy wykładowca Studium Wsparcia Dydaktycznego.

Z okazji jubileuszy, w gabinecie Komendanta Szkoły, Jubilaci otrzymali z rąk insp. Piotra Cekały okolicznościowe medale, a z rąk Zastępcy Komendanta insp. Macieja Marciniaka listy gratulacyjne.

  • Dwaj stojący policjanci. Jeden trzyma okolicznościowy medal a drugi - list gratulacyjny.
  • Dwójka stojących policjantów. Widok z boku, popiersie.
  • Komendant Szkoły składa gratulacje jubilatowi.
  • Komendant Szkoły składa gratulacje jubilatce.
  • Czterej stojący policjanci na tle białej ściany i stojącego za nimi dużego zegara.
  • Okolicznościowe medale w ozdobnych etui, które otrzymali jubilaci.
Powrót na górę strony