Aktualności

Specjaliści o obronności

Data publikacji 24.08.2023

Policjanci i pracownicy Policji, którzy realizują zadania obronne w jednostkach organizacyjnych Policji, doskonalą swoją wiedzę na kursie specjalistycznym w słupskiej Szkole Policji. Udział w zajęciach biorą przedstawiciele komend miejskich i powiatowych z różnych regionów kraju.

Kursy prowadzone w Słupsku mają przygotować reprezentantów jednostek organizacyjnych szczebla powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, którzy nadzorują oraz realizują przygotowania obronne. Jednym z celów szkoleniowych jest między innymi usystematyzowanie wiadomości, wypracowanie jednolitych algorytmów postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w sytuacjach nadzwyczajnych.

Kursy tego rodzaju prowadzone są w słupskiej Szkole Policji od kilkunastu lat. Wśród poruszanych tematów znajdą się zagadnienia poświęcone udziałowi Policji w zabezpieczaniu rezerw osobowych, na które zostały nałożone przydziały organizacyjno-mobilizacyjne. Uczestnicy szkolenia opracowują przykładowy regulamin i etat jednostki zmilitaryzowanej Policji, plan działania komendanta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz zasady współdziałania z militarnymi i pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego Państwa.

  • Uczestnicy szkolenia.
  • Wykładowca prowadzący zajęcia.
  • Uczestnicy szkolenia w sali wykładowej.
Powrót na górę strony