Aktualności

Doskonalenie kadry Oddziałów Prewencji

Data publikacji 28.08.2023

Przedstawiciele średniej kadry dowódczej Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji doskonalą swoje umiejętności w słupskiej Szkole Policji. Tylko w tej placówce w kraju realizowane są szkolenia dla tych formacji prewencyjnych.

Kilkutygodniowe kursy specjalistyczne adresowane są w głównej mierze do funkcjonariuszy oddziałów, samodzielnych pododdziałów i nieetatowych pododdziałów prewencji Policji zajmujących stanowiska służbowe dowódcy drużyny, dowódcy plutonu, zastępcy dowódcy kompanii i dowódcy kompanii oraz do policjantów przewidywanych do objęcia wspomnianych stanowisk.

Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu dowodzenia pododdziałem oraz dobieranie odpowiedniej taktyki działania adekwatnej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa interweniujących policjantów.
Szkolenie jest także dobrą okazją aby udoskonalić i utrwalić wiedzę z zakresu formowania i manewrowania szykami policyjnymi z jednoczesnym wykorzystaniem i użyciem środków przymusu bezpośredniego.

Zajęcia na tego rodzaju szkoleniach trwają trzy tygodnie i podzielone jest na dwa główne bloki tematyczne - dowodzenie i realizację działań zespołowych. Policjanci poznają filozofię i teorię dowodzenia oraz aspekty prawne działania pododdziałów zwartych Policji. W trakcie zajęć omawiane jest także użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego.

W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy szkolenia opracowują plan zabezpieczenia działań policyjnych wykorzystując do tego mapy oraz urządzenia GPS.
Kolejnym etapem jest organizacja łączności, podział zadań i określenie współdziałania pododdziałów Policji. Każdy z kursantów określa taktykę działania drużyn interwencyjnych i
prowadzenie ewentualnych działań ratowniczych.

Jakość opracowanych materiałów weryfikowana jest podczas symulacji działań pododdziałów zwartych przywracających naruszony porządek prawny.
Egzamin końcowy obejmuje test wiedzy składający się z 40 pytań wielokrotnego wyboru oraz sprawdzian praktyczny obejmujący losowo wybrane założenie do realizacji w sile plutonu lub drużyny.

  • Rząd zaparkowanych policyjnych radiowozów.
  • Stojący policjanci, w tle zaparkowane radiowozy.
  • Policjanci trzymają w ręku mapę sztabową.
  • Dwóch policjantów pochyla się nad mapą sztabową.
  • Trzej stojący policjanci. Pierwszy z prawej trzyma przed sobą kompas.
  • Stojący policjanci. Na ziemi mapa sztabowa. Jeden z nich wskazuje kierunek przed sobą.
Powrót na górę strony